Produkto dizaino registravimas

Produkto dizaino registravimas

Produkto dizainas – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos (LR dizaino įstatymo 2 str. 1 d.).

Produkto dizainas saugomas:

  • neregistruotas 3 metus, pagal ES Bendrijos dizaino reglamentą Nr. 6/2002, nuo kopijavimo;
  • neregistruotas, kaip autorių teisių objektas, pagal autorių teisių apsaugą;
  • registruotas – nuo 5 iki 25 metų.

Registruojamas tik toks dizainas, kuris yra:

  • naujas (išleistas į rinką/kitu būdu tapęs prieinamas visuomenei ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paraiškos pateikimo);
  • pasižymintis individualiomis savybėmis, t.y. skirtingas nuo jau esančių rinkoje.

Įregistruoto dizaino savininkas turi išimtinę teisę dizainą naudoti, leisti arba drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, siūlyti parduoti, parduoti, pateikti į rinką, importuoti, eksportuoti, kaupti ir naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis, kurių dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino (LR dizaino įstatymo 36 str.1d.).

Kam aktualu?

Dizaino atžvilgiu dėl registracijos jūs turite apsispręsti praktiškai produkto kūrimo stadijoje, kadangi dizaino registracija galima tik tuo atveju, jeigu dizainas yra naujas, t.y. per 6 mėn. nuo jo išleidimo į rinką ar kitokio išviešinimo. T.y. jeigu žurnale bus straipsnis apie jūsų naują produktą, kurio jūs dar neparduodate, 6 mėn. laikotarpis skaičiuosis vėliausiai nuo žurnalo publikavimo dienos. Teikiant paraišką registruoti dizainą galite pasirinkti jo publikavimo atidėjimą iki 30 mėn., jeigu nenorite, kad publikacija išeitų anksčiau, negu jūsų prekės pasieks rinką, tačiau apsaugos pradžia bus paraiškos pateikimo diena.

Dizaino registracijos procesai

I. Dizaino paraiškos pateikimas

Dizaino paraiška paprastai teikiama pagal nustatytą formą, joje nurodant privalomus rekvizitus, tinkamai apibūdinant patį dizainą bei pasirenkant prekių klasę, kurioms dizainas bus registruojamas. Paraiška LR ir ES gali būti teikiama ir elektroniniu būdu, tokiu atveju paraiška turi būti apmokėta per 1 mėn. Tarptautinė paraiška WIPO teikiama popierine forma per LR VPB.

II. Paraiškos ekspertizė

Per 1 mėn. registruojanti institucija (VPB arba ESINT) patikrina paraiškos atitikimą formaliesiems reikalavimams, t.y. ar nurodyti visi duomenys apie pareiškėją, jo atstovą, ar tinkamai sumokėtas mokestis ir pan. Paraiškoje būtinai turi būti nurodytas dizaineris – fizinis asmuo, kuris sukūrė dizainą.

III. Dizaino ekspertizė

LT ir ES: VPB ir ESINT atlieka tik paties dizaino formaliąją ekspertizę, t.y. patikrina, ar norimas registruoti dizainas atitinka absolučius reikalavimus (t.y. ar jis nėra nulemtas tik gaminio funkcinių savybių, ar dizainas neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei ir kt.). Atkreiptinas dėmesys, kad nei VPB, nei ESINT savo iniciatyva nenagrinėja, ar dizainas yra naujas ir ar nepažeidžia ankstesnių dizainų savininkų interesų.

Tarptautinė registracija: priklausomai nuo kiekvienos valstybės, kurioje pasirinkote registruoti savo dizainą, įstatymų.

III. Dizaino paskelbimas

LT: Jeigu praėjote antrą etapą, Lietuvoje gausite apie tai pranešimą ir turėsite susimokėti antrą (registracijos) mokestį. Gavęs jūsų apmokėjimą, VPB įregistruos dizainą ir jį paskelbs savo biuletenyje. Jeigu teikiate paraišką iš anksto ir bijote kopijavimo, paskelbimas gali būti atidėtas iki 30 mėn.

ES: ESINT antro mokėjimo nėra, dizainas bus paskelbtas kaip registruotinas. Jeigu teikiate paraišką iš anksto ir bijote kopijavimo, paskelbimas gali būti atidėtas iki 30 mėn.

Tarptautinė registracija: priklausomai nuo kiekvienos valstybės, kurioje pasirinkote registruoti savo dizainą, įstatymų.

IV. Laikotarpis protestams

Nuo dizaino paskelbimo prasideda 3 mėnesių laikotarpis, kurio metu tiek LT, tiek ES dizaino atveju ankstesnių dizainų savininkai arba suinteresuoti asmenys gali teikti protestus prieš jūsų dizainą, motyvuodami tuo, kad jūsų dizainas nėra naujas, nėra individualus arba yra identiškas arba klaidinančiai panašus į jų ankstesnį dizainą.

V. Dizaino registracijos liudijimas

Jeigu nustatytu laiku nebuvo gautas protestas, arba pateiktas protestas buvo atmestas, jums bus išduotas dizaino registracijos liudijimas

VI. Dizaino galiojimas

Dizaino registracija suteikiama 5 metams nuo paraiškos pateikimo dienos. Šiam terminui pasibaigus, registracija gali būti pratęsta susimokėjus nustatyto dydžio mokestį maksimaliai 4 kartus po 5 metus, t.y. maksimum iki 25 metų.

Susiję straipsniai

Rinkodaros plano pavyzdys greitam planavimui

Gera pirkėjo patirtis – konkurencinis pranašumas

Prekinio ženklo kūrimas: logotipas – tik ledkalnio viršūnė