strategy@brandplans.lt+370 610 611 99 EN

Prekių ženklų registravimo etapai

17 Jun 2018

Kaip vyksta prekių ženklų registracija?

/
Paskelbė

Nusprendę registruoti prekės ženklą, verslininkai dažnai stebisi, kad visas procesas trunka pusę metų ir daugiau. Svarbu suprasti ir tai, kad daug kas priklauso ir nuo jūsų konkurentų, t.y., anksčiau registruotų susijusių prekių ženklų. Būtent jie gali teikti protestus paskutiniame registracijos etape. Tad aiškumo dėlei apžvelkime viską iš eilės.

1. Prekių ženklo paraiškos pateikimas

trademarkPrekių ženklo paraiška paprastai teikiama pagal nustatytą formą, joje nurodant privalomus rekvizitus, tinkamai apibūdinant patį prekių ženklą bei pasirenkant prekes ir/ar paslaugas, kurioms prekių ženklas bus registruojamas. Paraiška LR ir ES gali būti teikiama ir elektroniniu būdu, tokiu atveju paraiška turi būti apmokėta per 1 mėn. Tarptautinė paraiška WIPO teikiama popierine forma per LR VPB.

2. Paraiškos ekspertizė

Per 1 mėn. registruojanti institucija (VPB arba ESINT) patikrina paraiškos atitikimą formaliesiems reikalavimams, t.y. ar nurodyti visi duomenys apie pareiškėją, jo atstovą, ar tinkamai sumokėtas mokestis ir pan. Tarptautinės paraiškos atveju pirminę akspertizę atlieka VPB, tada pati WIPO, bei nacionalinės registruojančios institucijos.

3. Prekių ženklo ekspertizė ir ženklo paskelbimas

LT ir ES: VPB ir ESINT atlieka paties prekių ženklo ekspertizę, ar norimas registruoti prekių ženklas atitinka absolučius reikalavimus prekių ženklui (t.y. ar jis nėra aprašomasis, pvz. žodis “STALAS” nebus registruojamas kaip prekių ženklas prekybai stalais, ar jame nėra naudojamos geografinės nuorodos neturint tam pagrindo, ar prekių ženklas neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei ir kt.). Atkreiptinas dėmesys, kad nei VPB, nei ESINT savo iniciatyva nenagrinėja, ar prekių ženklo paraiška nepažeidžia ankstesnių prekių ženklų savininkų interesų.

Tarptautinė registracija: priklausomai nuo kiekvienos valstybės, kurioje pasirinkote registruoti savo ženklą, įstatymų.

Ženklo paskelbimas

LT: Jeigu praėjote ankstesnį etapą, Lietuvoje gausite apie tai pranešimą ir turėsite susimokėti antrą (registracijos) mokestį. Gavęs jūsų apmokėjimą, VPB įregistruos prekių ženklą ir jį paskelbs savo biuletenyje.

ES: ESINT antro mokėjimo nėra, prekių ženklas bus paskelbtas kaip registruotinas.

Tarptautinė registracija: priklausomai nuo kiekvienos valstybės, kurioje pasirinkote registruoti savo ženklą, įstatymų.

4. Laikotarpis protestams

Nuo prekių ženklo paskelbimo prasideda 3 mėnesių laikotarpis, kurio metu tiek LT, tiek ES prekių ženklo atveju ankstesnių prekių ženklų savininkai gali teikti protestus prieš jūsų ženklą, motyvuodami tuo, kad jūsų ženklas yra identiškas arba klaidinančiai panašus į jų ankstesnį ženklą, įregistruotą tokioms pačioms arba panašioms prekėms ir/arba paslaugoms. Plačiai žinomi ženklai yra ginami ir nepanašių prekių/paslaugų atžvilgiu.

5. Ženklo registracijos liudijimas

Jeigu nustatytu laiku nebuvo gautas protestas, arba pateiktas protestas buvo atmestas, jums bus išduotas prekių ženklo registracijos liudijimas.

Palikti atsiliepimą