Prekių ženklų registravimo etapai

17 Jun 2018

Kaip vyksta prekių ženklų registracija?

/
Paskelbė

Nusprendę registruoti prekės ženklą, verslininkai dažnai stebisi, kad visas procesas trunka pusę metų ir daugiau. Svarbu suprasti ir tai, kad daug kas priklauso ir nuo jūsų konkurentų, t.y., anksčiau registruotų susijusių prekių ženklų. Būtent jie gali teikti protestus paskutiniame registracijos etape. Tad aiškumo dėlei apžvelkime viską iš eilės.

1. Prekių ženklo paraiškos pateikimas

trademarkPrekių ženklo paraiška paprastai teikiama pagal nustatytą formą, joje nurodant privalomus rekvizitus, tinkamai apibūdinant patį prekių ženklą bei pasirenkant prekes ir/ar paslaugas, kurioms prekių ženklas bus registruojamas. Paraiška Lietuvoje ir ES gali būti teikiama ir elektroniniu būdu. Tarptautinė paraiška WIPO teikiama popierine forma per LR VPB.

2. Paraiškos ekspertizė

Per 1 mėn. registruojanti institucija (VPB arba ESINT) patikrina paraiškos atitikimą formaliesiems reikalavimams, t.y. ar nurodyti visi duomenys apie pareiškėją, jo atstovą, ar tinkamai sumokėtas mokestis ir pan. Tarptautinės paraiškos atveju pirminę akspertizę atlieka VPB, tada pati WIPO, bei nacionalinės registruojančios institucijos.

3. Prekių ženklo ekspertizė ir ženklo paskelbimas

LT ir ES: VPB ir ESINT atlieka paties prekių ženklo ekspertizę:

  • Ar prekių / paslaugų sąrašas užpildytas tinkamai.
  • Ar norimas registruoti prekių ženklas atitinka absolučius reikalavimus prekių ženklui (t.y. ar jis nėra aprašomasis, pvz. žodis “STALAS” nebus registruojamas kaip prekių ženklas prekybai stalais).
  • Ar jame nėra naudojamos geografinės nuorodos neturint tam pagrindo, ar prekių ženklas neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei ir kt.

Atkreiptinas dėmesys, kad nei VPB, nei ESINT savo iniciatyva nenagrinėja, ar prekių ženklo paraiška nepažeidžia ankstesnių prekių ženklų savininkų interesų.

Ekspertizė vyksta apie 6 mėnesius, priklausomai nuo bendro paduotų paraiškų skaičiaus.

Tarptautinė registracija: priklausomai nuo kiekvienos valstybės, kurioje pasirinkote registruoti savo ženklą, įstatymų.

Ženklo paskelbimas

Ekspertizės metu nustačius, kad ženklas atitinka prekių ženklui keliamus reikalavimus, kad prekių ir paslaugų sąrašas pateiktas tinkamai, ženklas bus publikuojamas VPB oficialiame biuletenyje.

4. Laikotarpis protestams

Nuo publikavimo prasideda protesto laikotarpis, kurio metu visų ankstesnių prekių ženklų ar kitų teisių (pvz. įmonės pavadinimo) savininkai gali pateikti protestą, jeigu manys, kad jūsų ženklas yra identiškas ar klaidinančiai panašus į jų ankstesnį ženklą, įregistruotą tokioms pačioms arba panašioms prekėms ir/arba paslaugoms. Plačiai žinomi ženklai yra ginami ir nepanašių prekių/paslaugų atžvilgiu.

5. Ženklo registracijos liudijimas

Jeigu nustatytu laiku nebuvo gautas protestas, arba pateiktas protestas buvo atmestas, jums bus išduotas prekių ženklo registracijos liudijimas.

Palikti atsiliepimą