strategy@brandplans.lt+370 610 611 99 EN

Marketingo strategija ir planas

Marketingo strategija

Marketingo strategija – tai atsakymas į klausimą, kaip pasieksite savo verslo tikslus, kokią vertę ir kaip pasiūlysite savo tikslinei auditorijai (prekės ženklas), kokią poziciją rinkoje užimsite (pozicionavimas) išnaudodami visus 7P: produktą, kainą, distribuciją, komunikaciją, procesus, darbuotojus, sąlyčio taškus.

Marketingo strategijos ir plano rengimo paslaugos

Efektyviam marketingo planui ir marketingo strategijai ruošti naudojame SOSTAC® marketingo planavimo modelį, kuris nusako planavimo proceso logiką, padeda strategiją ir tikslus susieti su veiksmais ir įgyvendinimui reikalingais resursais, bei numato rezultatų vertinimo būdus, todėl planas yra vientisas, pagrįstas ir aiškus.small_sostac-planner-badge

SITUACIJA – kur mes esame šiandien?

  • Dabartiniai verslo rezultatai ir pozicija rinkoje
  • Prekių krepšelis
  • Idealaus kliento profilis
  • Pirkėjo kelionė (Customer Journey)
  • Konkurentai
  • Jūsų konkurencinis pranašumas
  • Rinkos galimybės.

SMART TIKSLAI – kur norime nueiti?

  • Misija, vizija, finansiniai tikslai, marketingo ir kt. tikslai

MARKETINGO STRATEGIJA – kaip nueiti ten, kur norite?

Tai svarbiausias plano elementas. Sukurti strategiją, kuri skatintų klientą imtis norimų veiksmų ir padėtų pasiekti tikslus, galima gerai perpratus produktą, pažinus idealų klientą.

TAKTIKA

Taktika nusako, ką reikia padaryti, kad būtų įgyvendinta strategija ir pasiekti tikslai. Pagal pirkėjo kelionę, santykį su prekių ženklų, pasirengimą pirkti ir skirtingus tikslus skirtinguose etapuose parenkami komunikacijos įrankiai. Dešimt populiariausių yra reklama, viešieji ryšiai, rėmimas, asmeninis pardavimas, renginiai, tiesioginė rinkodara, fiziniai prekybos taškai, atsiliepimai, pardavimų skatinimas, pakuotė, pateikimas prekybos vietoje.

VEIKSMAI

Veiksmų plane įvairiais pjūviais nurodoma, kas, kada ir ką turėtų padaryti, bei kiek tai kainuos. Sudaromas biudžetas. Kartu numatoma, kokių rezultatų tikimasi.

KONTROLĖ

Paskutinėje dalyje nurodoma, kokie su marketingo tikslais susiję rodikliai bus matuojami. Numatoma, kaip bus kontroliuojamas plano įgyvendinimas pagal tikslus, pardavimo planus ir biudžetą.

Marketingo planas

Marketingo plane verslo strategija susiejama su veiksmais, numatomos konkrečios taktinės priemonės pagal pirkėjo kelią, įgyvendinimui reikalingi resursai bei numatomi rezultatų vertinimo būdai. Marketingo planą papildo komunikacijos priemonių planas laike, biudžetas, efektyvumo matavimo rodikliai ir kontrolės mechanizmas.

Ruošiant strategiją ir planą gali būti naudojama SSGG analizė (SWOT), Ansoff augimo strategijos matrica, Žydrųjų vandenynų strategija, unikaulaus vertės pasiūlymo kūrimas (USP), Bostono matrica, Brand Positioning Map, pirkėjo kelias (Customer Lifecycle Journey), PESTLE, Porterio 5 jėgos, marketingo miksas (7p), subalansuotų rodiklių (Balanced Scorecard) sistema ir kt.