strategy@brandplans.lt+370 610 611 99 EN

Marketingo strategija ir planas

Marketingo strategija ir marketingo planas

Marketingo strategija – tai atsakymas į klausimą, kaip pasieksite savo verslo tikslus, kokią vertę ir kaip pasiūlysite savo tikslinei auditorijai, kokią poziciją rinkoje užimsite. Marketingo plane verslo strategija susiejama su veiksmais, numatomos konkrečios taktinės priemonės pagal pirkėjo kelią, įgyvendinimui reikalingi resursai bei numatomi rezultatų vertinimo būdai.

Kam aktualu?

Marketingo strategijos reikia bet kuriam verslui, kuris susiduria su keliais rinkos nežinomaisiais: į kurią rinką nusitaikyti, kaip įeiti, kaip modifikuoti savo produktą, kad jis pritrauktų daugiau klientų, kokio prekių ženklo reikia, kad jis perteiktų tai, kuo esate įdomūs klientams. Strategija padės išnaudoti savo išskirtinumą, sustiprinti pozicijas rinkoje ar numatyti naujas augimo galimybes.

PROCESAI

SITUACIJA - kur mes esame šiandien?
  • Dabartiniai verslo rezultatai ir pozicija rinkoje
  • Prekių krepšelis
  • Idealaus kliento profilis
  • Pirkėjo kelias (Customer Journey)
  • Konkurentai
  • Jūsų konkurencinis pranašumas
  • Rinkos galimybės.
SMART TIKSLAI - kur norime nueiti?
  • Misija, vizija, finansiniai tikslai, marketingo ir kt. tikslai
MARKETINGO STRATEGIJA - kaip nueiti ten, kur norite? Tai svarbiausias plano elementas. Sukurti strategiją, kuri skatintų klientą imtis norimų veiksmų ir padėtų pasiekti tikslus, galima gerai perpratus produktą, pažinus idealų klientą.

TAKTIKA

Taktika nusako, ką reikia padaryti, kad būtų įgyvendinta strategija ir pasiekti tikslai. Pagal pirkėjo kelią, santykį su prekių ženklų, pasirengimą pirkti ir skirtingus tikslus skirtinguose etapuose parenkami komunikacijos įrankiai. Dešimt populiariausių yra reklama, viešieji ryšiai, rėmimas, asmeninis pardavimas, renginiai, tiesioginė rinkodara, fiziniai prekybos taškai, atsiliepimai, pardavimų skatinimas, pakuotė, pateikimas prekybos vietoje.

VEIKSMAI

Veiksmų plane įvairiais pjūviais nurodoma, kas, kada ir ką turėtų padaryti, bei kiek tai kainuos. Sudaromas biudžetas. Kartu numatoma, kokių rezultatų tikimasi.

KONTROLĖ

Paskutinėje dalyje nurodoma, kokie su marketingo tikslais susiję rodikliai bus matuojami. Numatoma, kaip bus kontroliuojamas plano įgyvendinimas pagal tikslus, pardavimo planus ir biudžetą.

Rezultatas

Marketingo strategijos ar plano ruošimo rezultatas, kurį jums pateiksime, labai priklauso nuo jūsų situacijos, poreikių ir taikymo būdo.

Įprastai marketingo strategiją perteikia: segmentavimas ir tikslinė auditorija, pozicionavimas, prekės ženklo komunikacijos strategija, marketingo strategijos koncepcija, kaip savo išskirtinumą paversite pranašumu, pasitelkiant visą marketingo rinkinį (Marketing Mix): produktą, kainą, distribuciją, komunikaciją, procesus, darbuotojus, sąlyčio taškus.

Marketingo planą papildo komunikacijos priemonių planas laike, biudžetas, efektyvumo matavimo rodikliai ir kontrolės mechanizmas.

Susiję straipsniai:

Prekės ženklo pozicionavimas
Verslo, marketingo ar reklamos strategija?
Rinkodaros strategija: pavyzdys, kaip susikurti
Efektyvus verslo planavimas su SOSTAC®

Mūsų klientai

Efektyviam marketingo planui ir marketingo strategijai ruošti naudojame SOSTAC® marketingo planavimo modelį, kuris nusako planavimo proceso logiką, padeda strategiją ir tikslus susieti su veiksmais ir įgyvendinimui reikalingais resursais bei numato rezultatų vertinimo būdus. Gali būti naudojama SSGG analizė (SWOT), Ansoff augimo strategijos matrica, Žydrųjų vandenynų strategija, unikaulaus vertės pasiūlymo kūrimas (USP), Bostono matrica, Brand Positioning Map, pirkėjo kelias (Customer Lifecycle Journey), PESTLE, Porterio 5 jėgos, marketingo miksas (7p), subalansuotų rodiklių (Balanced Scorecard) sistema ir kt.